Hvalpe

Aktiviteter

Formål

Prøvens mål er at søge at højne jagthundens standard i den vigtige del af dressuren, som omfatter apporteringen, og at animere hundeførerne til at arbejde mere med den del af dressuren, der ligger "efter skuddet".

Prøven deles i følgende discipliner:

A. Apportering af duer på land.
B. Apportering af hårvildt.
C. Apportering af fuglevildt fra vand

Som apporteringsemner anvendes tamduer, gråænder og kolde kaniner (vægt ca. 1,5 –2,5 kg.) aflivet senest dagen før prøven. Dommeren afgør, hvornår apporteringsemne skal udskiftes.

A. 1. disciplin: Apportering af duer på land.

Fører og hund anbringer sig bag en afmærket startlinie, som ikke må overskrides under øvelsen (han må dog bevæge sig fra side til side inden for afmærkningen). Hunden skal uden at være koblet ligge dæk eller sidde ved førerens side og må ikke berøres af denne, medens duer kastes og skud løsnes. Hunden skal forholde sig rolig under udkast og skud.

Når fuglekasteren – i en bue – er tilbage ved startlinien, giver dommeren ved tegn hundeføreren tilladelse til at sende hunde af sted for apportering.

Føreren kan fra startlinien dirigere sin hund med tegn, fløjt og tilråb. Fløjt og tilråb skal dog ske med måde.

Hunden skal i tilpas hurtigt tempo og inden for rimelig tid finde og hente duerne.

Det er underordnet, hvilken af duerne hunden tager først. Duerne skal apporteres med et korrekt greb. Hunden skal siddende aflevere duerne i førerens hånd.

Begge duer skal apporteres, for at hunden kan bestå.

1. Forklaring til duebanen

På tegn fra dommeren udkastes 50 meter fra startlinien umiddelbart efter hinanden to duer, samtidig med at to skud afgives med 9 mm startpistol. Duerne kastes således, at de falder med en indbyrdes afstand af 20 meter, og således at duerne i forhold til hundens startplads falder i medvind eller sidevind.

Straks efter udkast af duerne begiver kasteren sig tilbage til startlinien.

Terrænet skal være så tilpas loddent (vegetationshøjde ca. 30 cm), at hunden fra startstedet ikke har mulighed for at se de udkastede duer.

B. 2. disciplin: Kaninapportering.

Når kaninudlæggeren er vendt tilbage til startlinien, giver dommeren ved tegn føreren tilladelse til at starte sin hund. (skud løsnes ikke her). Ellers er startproceduren og øvrige forløb som under 1. disciplin.

1. Forklaring til kaninbanen

40 meter fra startlinien udlægges en kanin i god lodden dækning, således at den er uset af hund og fører. Dækningen må dog ikke være højere eller mere tæt, end at hunden, når den befinder sig ved kaninen, er synlig, således af det kan bedømmes, om hunden uden tøven apporterer, forbigår, "nusser" kaninen eller lignende.

Kaninudlæggeren skal, når han går ud med kaninen, sørge for at holde denne så højt, at fært ikke afsættes. Vejen frem og tilbage lægges i en bue uden om den egentlige bane.

C. 3. disciplin: Apportering af fuglevildt fra vand.

Startstedet afmærkes med to stokke eller lign., startlinien, der afgrænser førerens bevægelsesfrihed til siderne. Stokkene anbringes i vandkanten med en indbyrdes afstand på ca. 10 m. På kommando fra føreren skal hunden villigt og uden tøven gå i vandet, svømme ud og inden for rimelig tid lade sig dirigere frem til fuglen, tage denne med godt greb og så direkte som muligt svømme tilbage. Aflevering i førerens hånd skal ske siddende ca. 5 m. fra vandkanten.

1. Forklaring til vandapportering

Fører og hund anbringer sig bag startlinien. På tegn fra dommeren kastes fuglen (her løsnes intet skud), således af den falder ca. 30 meter fra hundens startplads på dybt og åbent vand, og sådan at hunden fra startlinien har mulighed for at bemærke sig stedet, hvor fuglen falder.

Straks efter udkastet træder kasteren væk fra bredden – om muligt ude af syne for den startende hund.

D. Bedømmelse

I hver af de tre discipliner har føreren ret til én gang at kalde sin hund af og helt tilbage til startlinien og på ny at dirigere den ud.

I hver disciplin gives karakterer fra 0-10 point. For at bestå prøven kræves, at hunden har opnået mindst fem point i hver af de tre discipliner.

E. Karakterskala

Udmærket 10-9 point
Meget godt 8-7 point BESTÅET
Godt 6-5 point

Nogenlunde 4-3 point
Mangelfuldt 2-1 point IKKE BESTÅET
Uantageligt 0 point

Ved bedømmelsen tages hensyn til helheden og det idealbillede, man ønsker at se af en hund under& apporteringen:

1. lyst og energi i et godt anlagt apportsøg i tilpas størrelse og fart,
2. bevidst søg ved næsens hjælp,
3. god kontakt til fører, således at det fremgår, at hunden er veldresseret og villigt lader sig dirigere,
4. spontan og korrekt apportering (greb) og korrekt aflevering (siddende og i førerens hånd).

Det er ikke afgørende, om disciplinen afvikles på 4,5 eller 6 minutter. Så længe hunden søger energisk og lader sig dirigere på området, hvor apportemnet ligger, skal den gives en rimelig tid, som dog ikke må være mere end 10 minutter, inden dommeren giver koblingsordre.

F. Stambogsføring og præmier

Resultatet af prøven registreres i hundens præmieregister i DKK. Resultater, der opnås af hunde, der tilhører de stående hønsehunderacer samt visse andre racer under DKK, indføres tillige i hunden stambog/resultatbog. For de engelske hønsehunderacers vedkommende anføres bestået h.h.v. ikke& bestået uden angivelse af point. Opnåede point benyttes i forbindelse med uddeling af evt. ærespræmier eller i forbindelse med afholdelse af racedyster. Bortset fra skænkede ærespræmier uddeles der ikke præmier.

Se desuden Fælles markprøveregler, kap. 13

 

2020 UniQlogo

Gå til toppen