Hvalpe

Aktiviteter

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 15.01.2016

Tilstede var: Søren Stenhøj, Jens Ole Nielsen, Kenneth Schultz, Anni Hansen og suppleant Claus Raahauge.
Afbud fra Poul Vestervang.

DAGSORDEN:

1. Generalforsamling – afstemning af kandidater og temaer

2. Temaer politiske
FJD og det fremtidige samarbejde – direkte klubsamarbejde og udlodning af formue
Mellemklasse
Hvalpetillæg, indeks, anden avl
Salg af hvalpe med hale
Annoncering hvalpeliste – udkast ved Winnie og Søren

3. Temaer 2016 – fortsætter
Mentor – se hængeparti vedr. nye medlemmer
Nyjægerjagter/medlemsjagter
Pris SBK
Aktivitetsudvalg – lydighed, apport, jagt-og søgstræning, udstilling antal
Pokalfond

4. Formalia og hængepartier
Avlsrådets sammensætningen – formanden skylder en temadag (dato fastsættes)
Information fra kassereren – nye medlemmer m.m
Hjemmeside – melding fra webmoster efterlyses
Bretonforum – Søren har modtaget to forslag som efterprøves
Gennemgang af formalia – egne prøver og glasregulativ
Pokallisten skal ajourføres

5. Generalforsamling 2
Opsamling i forhold til ovenstående

6. Årets aktiviteter
Hovedprøve
Odense jagtudstilling og andet
Øvrige

7. Evaluering af arrangementer

8. Aktivitetsplan – forsøg på at fastlægge datoer

Ad 1: Generalforsamlingen:
Søren modtager genvalg
Anni modtager genvalg
Poul modtager ikke genvalg
Claus Raahauge indstilles til bestyrelsen
Der skal vælges ny suppleant fra Sjælland

Ad 2: Temaer – politiske
FJD: Kort drøftelse af udviklingen i FJD efter formandsskiftet. Bestyrelsen forventer at neddrosle klubbens engagement, men opprioriterer klubbens egne aktiviteter. Har FJD behov for så stor en formue som er tilfældet pt.?
Mellemklasse: Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at DJU arbejder positivt videre med mellemklassen.
Hvalpetillæg, indeks, anden avl: Winnie orienterede om årets hvalpetillæg, indekstal og HD-status m.m. Bestyrelsen notere glædeligt at opdrætterne ikke har haft problemer med at sælge hvalpene. Bestyrelsen ønsker at bretonen fastholdes halekuperet i henhold til Racestandarden.

Ad 3: Temaer 2016 – aktiviteter
Mentor: Oplæg om mentor skal offentliggøres på hjemmesiden. Kenneth og Claus er mentoransvarlige og iværksætter kontakt mellem nye medlemmer og mentorerne.
Nyjægerjagter/medlemsjagter: Bestyrelsen vil forsøge at lave min. 3 nyjægerjagter i 2016.
Pris fra Svensk Breton Klub: Der kommer oplæg vedr. SBK prisen
Aktivitetsudvalg: Det konstateres at aktivitetsudvalgene stadig fungerer på bedste vis.
Pokalfonden: Anni revurderer sortimentet og ønsker overdragelse til anden side.

Ad 4: Formalia og hængepartier:
Avlrådets sammensætning – formanden skylder en temadag: Bestyrelsen har drøftet avlsrådets sammensætning.
Information fra kasseren – nye medlemmer m.m: Søren har møde med kasseren og fremtiden drøftes.

Hjemmeside – melding fra webmoster efterlyses: Bestyrelsen efterlyser muligheder for nyt layout inden den iværksættes.
Bretonforum – Søren har modtaget to forslag som efterprøve: Vi anmoder webmoster om at genoprette bretonforum.
Gennemgang af formalia – egne prøver og glasregulativ: Bestyrelsen beder Kell Petersen gennemgå reglement for B-prøven og bestyrelsen har besluttet at, alle emner skal bringes hjem for at hunden kan præmieres.
Bestyrelsen har besluttet at, der på udstilling uddeles glas til både Excl. Og very good.
Pokallisten ajourføres af Søren og Anni i fællesskab.

Ad 5: udgår

Ad 6: Årets aktiviteter:
Hovedprøve: Peer Bæch-Laursen har styr på hovedprøven
Odense jagtudstilling og andet: Torben Andreassen står for denne. Sydjyske-Fynske aktivitetsudvalgthar tilbudt at stå for Gram Jagtudstilling.
Øvrige: Der er tjek på årets apporteringsprøver, årets efterårsvinderklasse er på Sjælland den 24.september, hvor det tilstræbes at Hubertusprøven afholdes dagen efter den 25.september med Claus Raahauge og Søren Stenhøj som arrangører.
Årets C-prøve afholdes ved Vordingborg.

Ad 7: Evaluering af arrangementer 2015:
Bestyrelsen er yderst tilfredse med afholdelse af årets prøver og dermed også med prøvelederne.

Ad 8: Aktivitetsplan – forsøg på at fastlægge datoer:
Bestyrelsen afholder et miniseminar den 11.06.2016, dagen for FJD-udstillingen.

2020 UniQlogo

Gå til toppen