Vi havde vintermøde torsdag d. 24/1-19, og havde følgende punkter på dagsordenen:

2018.01.31 C prve• Referat fra Vintermødet på Fyn
• Fodring af hunde
• Brug af dækkener, signalveste og varmeveste
• Årets program
• Hvad rører der sig rundt om i klubben?
• Eventuelt

Vi havde en god aften med gode indlæg fra vores medlemmer, og der kom flere input under punktet, Hvad rører der sig i klubben, som herunder er referet.

Avl

• Vi talte om, forslaget og debatten på Facebook.
• Vi talte om, hvor vigtigt det er, at vi laver jagthunde som er dresserbare. Hunde der skal have fokus på fuglearbejdet uden jagtlysten tager over, og hunden dermed tilsidesætter dressur og kontakt til føreren. Det er det som den danske jæger ønsker, specielt når de har kone, lange arbejdsdage og 2 små børn. Så er tiden en mangelvare.
• Vi talte om opdrætternes ansvar overfor nye købere af breton. Det er vigtigt, at de er ærlige og fortæller om det aktivitetsniveau, som en breton kan ligge for dagen, det første års tid (nogle gange 1,5 – 2 år). Vi har hos Fakkeløjterne haft flere, som er kommet med deres hunde, og ikke vidst hvilke energibundt, de har købt. De har været meget frustreret, indtil de har set de andre bretons, og har talt med deres ejere (der kan vi mærke, at Fakkeløjterne som netværk er et kanon redskab).
• Vi talte om, at for 25-30 siden, var mange hvalpe solgt, når de blev født. De blev solgt til jægere i området, som kendte tæven. Af mange årsager er verden ikke sådan i dag, her kan nævnet; tiden, den åbne information på nettet, ændring i jagtmønsteret og ikke mindst en stor konkurrence fra den lille spaniels, som bruges på drivjagter.  - Mange jægere har ændret måden at gå på jagt. De deltager i fællesjagter og ikke meget andet.
• Vi talte også lidt om de nuværende regler og de regler der ligger til forslag, om at sidestille tæve og hanhund. Dette var der bred enighed om, var et godt forslag.
• Reglerne som de er i dag, er forældet i forhold til de antal hvalpe der laves, og de betingelser, der er for avlen.

Medlemmer

Indmeldelse

• Kan vi ikke sælge vores bretons, kan det være lige meget med avlsregler!!!!
• Der var et nyt medlem med, og vi talte med ham om hans oplevelser ved indmeldels i bretonklubben.
    o Han fik ”kun” vedtægterne.
    o Han var ikke på Facebook, og han efterspurgte DBK´s Officielle informationskanal
    o Opdrætteren skulle rykke for materialet.
• Benny, der nu har overtaget medlemsregistreringen, deltog på mødet og han sad og lyttede til ovenstående.
• Vi fortalte om vores lille folder, og der var god stemning herfor.
• Anbefaling til dokumentation til nye folk:
    o Folder
    o Vedtægter
    o Racekompendium for Breton
    o Den lille breton film
    o Måske tilknyttet en gruppe/mentor
• Der blev spurgt til medlemslister, så vi kan sikre os, at vores opdrættere melder hvalpene ind, og vi får taget hånd om nye medlemmer, og invitere dem med i Aktivitetsudvalgene.
    o Her er der forhåbninger om, at Benny tager opgaven op og fortælle de forskellige Aktivitetsråd, når der er nye i området, som kan blive kontaktet og fortalt om de nye medlemmer.Ligesom han eller bestyrelsen kan tage fat i opdrættere gennem bretonklubben, som ikke har meldt deres hvalpekøbere ind.

Fastholdelse

• Opdrætterne sælger de rigtige hunde til de rigtige personer (og ja, en gang imellem er det opdrætteren der ved, hvilke hunde der passer til hvilke fører).
• Sikre os, at nye bretonfolk ved, at det er en aktiv hvalp/hund de køber, som kan være en bølle som hvalp. Det er noget vi ”gamle” bretonfolk ved, men ikke nye
• Sørge for at de nye bliver en del af fællesskabet omkring bretons, også selv om de ikke går på prøver. Så kommer de år efter år med deres lille breton, og dygtiggør dem, så de har veldresserede hunde med på jagt = Salg af flere bretons!

Øvrigt:

• Der var ikke tillid til, at bestyrelsen kunne udføre deres arbejde med kun ét møde årligt (og så den halve time der er inden generalforsamlingen).
• Der skal delegeres mere arbejde ud, så bestyrelsesmedlemmerne har mere ansvar. Det er det, de er valgt til. De skal være tovholder ved div. arrangementer. Et af punkterne kunne være; Hvad gør vi for at få nye medlemmer (her kan det være et udvalg der nedsættes, og så er bestyrelsesmedlemmet, der er tovholder) osv. Vi har ressourcer i klubben som gerne vil hjælpe.
• Vi skal være opmærksomme på at vores OFFICIELLE INFORMATIONSKANAL er Jagthunden og hjemmesiden. Facebook er kun for dem, som er på det sociale medie. Diskussioner på vores Facebookside kommer ikke ud til alle vores medlemmer.
• Mange nye bretonejere stresser deres bretons.
    o Hunden er aktiv, og så prøver de at køre dem trætte, og de kommer i en spiral, hvor der skal mere og mere motion til. Hunden bliver mere og mere stresset.
    o En breton skal have det rigtige motion, men de skal også have ro omkring sig, for ikke at stresse op.

Vi kunne som altid have brugt mere tid på mødet.

OG FOR MIN EGEN REGNING:

Det er skønt at holde sådan et Vintermøde, hvor ordet er frit, og vi kan alle kan komme med ytringer. Vi holder den i en tone, så alle medlemmer kan komme til orde, fortælle hvad de ønsker af klubben og det vi laver, også selv om de ikke deltager på prøver .

Med venlig hilsen

Winnie Beuchert Larsen

Gå til toppen