2017 fyn19264595 441389066233353 5785067162895155482 oI forlængelse af generalforsamlingen har Jens Ole-Nielsen meddelt, at han trækker sig fra bestyrelsen. Der skal lyde en stor tak til Jens-Ole for hans engagement for den danske breton og klubben.

I bestyrelsen indtræder suppleant Claus Rasmussen. Klubbens anden suppleant, Benny Kühlmann, har påtaget sig at varetage hvervet som kasserer.

Nærmere følger efter næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen

2020 UniQlogo

Gå til toppen