Tak til Morten Larsen for et sobert og konstruktivt indlæg omhandlende produktion af hvalpe og især ligestilling af tæver med hanner i avlen. Sidstnævnte i forhold til klubbens nuværende retningslinjer for avl med bretons og den gældende hanhundeliste.

FBDen nemme først – bretons aktiv på de sociale medier
Enkelte har tidligere efterlyst en mere aktiv profil fra klubbens side i forhold til facebook og andre sociale medier. Her skal jeg blot opfordre til, at hvis enkelte medlemmer sammen med bestyrelsen vil stille sig i spidsen for dette, så er det bare med at komme på banen. Kunne hedde Breton på Jagt!

Retningslinjerne – med fokus på hanhunde?
Helt principielt skal det slås fast, at det er alment anerkendt, at det er helt naturligt inden for avl at fokusere på de ”bedste avlshanhunde”. Det vil sige, at der foretages en skarp selektering af avlsmaterialet blandt hanhunde. Det betyder kort sagt, at der er et begrænset behov for hanhunde i avlen i forhold til tæver. Med hensyn til tæver, som har eneretten til at kunne føde hvalpe, kan man ikke være lige så selektiv/restriktiv.

Det er altså principielt god praksis at stille høje krav til hanhunde, og dermed være væsentlig mere selektiv i forhold til hanhunde frem for tæver.

Hanhundelisten i DBK bygger på helt fornuftige kvalitetskriterier. Udstilling, markprøve, apportering og HD-status. Det er objektive kriterier, som er summen af flere menneskers vurdering af hundens kvaliteter, og jeg har svært ved at forstå, at der jævnligt stilles spørgsmålstegn ved hanhunde, som opfylder alle kriterierne.

Sammenkoblingen med den enkelte tæve i forhold til kategorier bygger på lignende kriterier. Kategori 3 kan af nogen opfattes som en skraldespand, men grundideen har været vendt på flere generalforsamlinger.

Her skal det noteres, at der er aktive bretonejere, som har forbehold over for enkelte hanhunde på listen. Ja, der er også helt i orden, at man personligt fravælger en hanhund og for den sags skyld hele listen, fordi den måske ikke siger en noget, eller listen ikke lige matcher, det man søger! Jeg har selv fravalgt listen flere gange, og efterfølgende fået disse parringer placeret på Hvalpeliste i øvrigt. Også med en tæve, som opfylder Mortens forslag til en kategori 1, 2 eller 3 parring.

Jeg har noteret, at enkelte medlemmer har inddraget HD-status i debatten. Her skal jeg blot oplyse, at intentionen med at lave en kategori 3-parring med en hanhund med HD C, er at give en god hanhund, der opfylder øvrige kriterier, en chance i avlen. Det forventes, at tæven har en vis standard – også med hensyn til HD og indeks. Dette fremgår ikke direkte af retningslinjerne!

I forhold til brug af HD-indeks er dette en god og fornuftig vejledning, men måske heller ikke mere, idet sikkerhedstallene ikke er prangende. Dette skyldes, at kun få hvalpe fotograferes. Antallet af fotograferede hunde må godt være væsentlig højere. Her har opdrætterne en opgave med at opfordre hvalpekøberne til at deltage i dette arbejde.

Hanhunde specifikt
Er hanhundelisten i dag for tynd? Ja, vil nogen mene. Enkelte hanhunde på listen har allerede tegnet sig for en hel del hvalpe.

Muligheden er så selvfølgelig at kigge udenlands eller indenlands. Udenlandske hanhunde med de rigtige præstationer kan godkendes til alle kategorier. Brug af indenlandske hunde, som ikke opfylder kriterierne til hanhundelisten, vil lande på Hvalpeliste i øvrigt. Og, er der noget galt i det? Flere aktive bretonfolk/opdrættere har jævnligt hvalpe annonceret her, hvor de bevidst har fravalgt at kaste sig ud i en kategoriparring.

Det skal her opfordres til, at flere igen kaster deres kærlighed på hanhunde, så listen over kort tid kan udvides. Der må være masser af kvalitet i avlen til dette!

Hvalpelister, hvalpetillæg og hvalpesalg
Morten mener, at de nuværende retningslinjer, hvor tæven ikke kan vægtes på samme måde som hanhunde, er med til at reducere bretons hvalpetillæg. Selv om man har en yderst velkvalificeret tæve og fx vælger en ”Kategori 2”-hanhund, rykker man på Hvalpeliste i øvrigt, og kan dermed drukne i forhold til mere ”ordinære” parringer i Kategori 3 og på listen i øvrigt.

Hvalpetillægget er typisk afhængig af aktive bretonfolks indsats og ønske om at have hvalpe. Og, her bliver der pt. færre om buddet. Faldet skyldes også det generelt faldende hvalpetillæg, der gør, at mængden af nye opdrættere, som vil prøve at spille med, bliver færre og færre.

Ser man på udbuddet af hvalpe i 2018, som er historisk lavt, har flere opdrættere haft en noget lang ligge- og salgstid på hvalpene. Enkelte – heldigvis resultatet af knap så seriøse parringer (undskyld udtrykket) – har haft endog meget svært ved at sælge hele kuldet! Jeg vil påstå, at det er en tendens i forhold til interessen for bretons og den stående jagthund, og ikke et udtryk for, at en aktiv opdrætter bruger andre hanhunde, som ikke er på listen, og dermed lander på Hvalpeliste i øvrigt.

Her skal man huske på, at aktive bretonfolk, som vil anskaffe ny hund, ved lige hvad de går efter - med et miks af subjektive og objektive indtryk, jf. debatten på facebook.

Jeg har tidligere ”advaret” nye opdrættere om, at de ikke kunne forvente, at hele slænget af bretonfolk stod i kø, når de på eget initiativ kastede sig ud i en kategori-parring. Man er på egen hånd, og må tage ansvaret for egen avl, samt aktivt sikre, at hundene vises frem på alle leder og kanter.

Læser man mange indlæg om avl, kan man hurtigt få det indtryk, at ingen hunde på det nærmeste er gode nok til at indgå i avlen. Det synspunkt er selvfølgeligt ikke holdbart, da man ved en sådan skræmmekampagne kun opnår, at fremtidens hvalpetillæg reduceres yderligere, og dermed over år reducerer interessen for racen. Jeg har fx selv brugt en importeret tæve, som har haft flere ulyksalige starter på markprøver. Til gengæld kunne hun finde fugl på jagt (og prøve), apportere og var pæn. Hun har avlet udmærket og leveret markprøvehunde og suveræne jagthunde med stor lyst til apportering. Afkommet er til stadighed blevet evalueret, og det er måske det vigtigste budskab. Prøv at være åben, når du skal vurdere kvaliteten af din avl. Du skal have svar på de kritikpunkter, som andre måtte føre frem over for dig. Uanset farens/hanhundens status!

Hvad nu
I min optik er de nuværende retningslinjer gode vejledende instrumenter for et fornuftigt avlsgrundlag i DBK. Og, vi har gennem et utal af år set, at der er plads til avl, som ikke sker efter disse retningslinjer.

Skal jeg komme med en lille indrømmelse, så kan jeg godt forstå, at enkelte efterlyser flere hanhunde end dem, der er på listen.

Skal vi i en 4-årig periode sidestille tæverne med hanhundene? Måske! Det vil jeg da gerne drøfte, men jeg skal fastholde mine indledende bemærkninger om fokus på velfungerende og dygtige hanhunde.

For en god ordens skyld skal det oplyses, at ovenstående står for egen regning, og indlægget er ikke drøftet med den øvrige bestyrelse.

Søren Stenhøj

 

2020 UniQlogo

Gå til toppen