Efter alt at dømme på facebook, så er der lagt op til spændende diskussioner på generalforsamlingen

Mortens opfølgning på min lille respons giver dog anledning til et par hurtige kommentarer.

Hanhunde er ikke mere værd end tæver! Men, der er ikke behov for det samme antal hanner i avlen som tæver. Så kan jeg oplyse, at på min egen hjemmeside har der gennem flere år stået – og jeg citerer:

"En generel tommelfingerregel (gammel bondefornuft) siger, at det er tæven, der i særlig grad præger afkommet.

Jeg selv har primært fokus på tævens kvaliteter (som opdrætter og køber), og ovenstående er en opfordring til køber om at fokusere på tæven, når opdrætteren aflægges besøg.

Men, vi kan i struktureret avlsarbejde tillade os at være mere restriktive i vores valg af avlshan. Avlstæver må have en større elastik.For så vidt angår enkelte hanhundes store hvalpetillæg (tæt på matadoravl), så skal jeg henvise til bestyrelsens opslag om Matadoravl m.m.

 

Bestyrelsen opfattelse/håndtering kan selvfølgelig udfordres på generalforsamlingen.

Jeg er fortsat af den opfattelse, at retningslinjerne for avl i DBK er et yderst fornuftigt arbejdsredskab. Retningslinjerne har været til debat på mangen en generalforsamling, hvor vi sammen har fundet pragmatiske løsninger frem for dogmatiske løsninger.

Med hensyn til markedsføring af bretonhvalpe via hjemmesiden, så har der gennem årene været en generel opbakning til, at kategori-parringer stod øverst på listen. En lille belønning. Hvalpeliste i øvrigt er med hensyn til annoncering nu sidestillet med kategoriparringer.

Jeg skal ikke gøre mig klog på førstegangskøberes (eller det modsatte) opfattelse af hvalpelisterne. Jeg kan meddele, at vi har solgt til en del førstegangskøbere, og at vi lighed med andre opdrættere oplevede, at køberne i 2018 ikke ligefrem stod i kø.

Afslutningsvis skal jeg oplyse, at jeg står ved, at jeg ingen problemer har med at anbefale, at vi i en tidsbestemt periode (4 år) opererer med en Tæveliste, som ligestilles med hanhundelisten. Så må vi se, hvad det medfører af større hvalpetillæg, og hvilken vifte at hanner, der dukker frem i avlen. Så kan vi i samme periode vurdere, om hanhundelisten skal ændre form, så den kan rumme flere hanhunde, men hvor der også indarbejdes en form for hierarki hanhundene imellem.

Husk forslag skal være bestyrelsen i hænde den 15. februar 2019.

Søren Stenhøj

2020 UniQlogo

Gå til toppen