2019 DBK efteraarsvinderklasse2Søndag den 29. september 2019 blev Dansk Breton Klubs efterårsvinderprøve afviklet i det sydvestligste hjørne af Sønderjylland ved Ballum tæt på vadehavskysten. Klubben havde indgået en aftale med Tonny Lønne, hvilket skulle vise sig at være en særdeles god aftale mht. mulighederne for mange fuglesituationer på et særdeles velegnet markprøveterræn.

Der var tilmeldt og mødt 14 bretons. Et noget mindre antal end sædvanligt. Det kunne derfor konstateres, at nogle ejere af vinderklasse hunde havde prioriteret jagt i udlandet m.m. i stedet for denne prøve.

De fremmødte prøvedeltagere, dommere og skytter startede dagen omkring et veldækket morgenbord, hvorfor der fra start var en god stemning. Inden prøveleder Peer Bæch-Laursen og dommerne Søren Stenhøj (ordførende) og Allan Bredsgaard fik ordet, gav Tonny Lønne nogle gode råd til hundeførerne om, hvor han mente, chancen for en positiv fuglesituation ville være mulig. Derefter startede afprøvningen.

Vejret bød på en sydvestlig frisk vind, overskyet og i perioder regnbyger.

På hold 1 dømt af Søren Stenhøj var der mange chancer til agerhøns og fasaner for de 7 bretons, men intet ville lykkes for hundene. Til sidst måtte dommeren lukke bogen og desværre konstatere, at ingen fra holdet overgik til 2. heat.

Hold 2 dømt af Allan Bredsgaard havde mere succes. Her fik alle hunde chance til agerhøns og fire af dem kvitterede med gode situationer og overgik til 2. heat. Det var Jørlundes Happy og Grand’s Uniq Itro med karakteren 1B, og Strandbys Bon og Fønsvigs Jouie med 2 B.

Efter en lækker frokost blev 2. heat afviklet på et stort græsareal bag Vadehavsdiget. De fire bretons viste et udmærket arbejde med et veldækkende søg i høj fart og fin stil. Det var kun de små marginaler, der adskilte de fire hunde, som alle beholdt deres kategori. Der sås ingen agerhøns eller fasaner på prøveterrænet.

Resultatet blev følgende:

1.vinder med CK, Grand’s Uniq Itro ført af Jens Hansen
2.vinder med CK, Jørlundes Happy ført af Bent Olsen
3.vinder Strandbys Bon ført af Jens Stenhøj
4.vinder Fønsvigs Jouie ført af John Johnsen

Efter præmieoverrækkelse og kaffebord sluttede en god prøvedag, hvor familien Lønne havde skabt en perfekt ramme om arrangementet.