pletskud o 20120206 1084261281Grundet covid19/corona har klubben måtte aflyse dens generalforsamling den 3. april 2020. Der indkaldes hermed til ny generalforsamling:

Dansk Breton Klubs generalforsamling afholdes søndag den 14. juni 2020 kl. 15.30 i forbindelse med SJD´s udstilling i Vissenbjerg på Fyn. Generalforsamlingen afholdes enten i Idrætshallen eller den nærliggende Vissenbjerg Kro. Nærmere følger.
.


Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Udvalgenes beretning (foreslås at være en del af bestyrelsens beretning)
4. Forelæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
6.1 Valg af formand – Poul Valdemar Nielsen indstilles til nyvalg
Formand Søren Stenhøj ønsker ikke genvalg
6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Anni Hansen er på valg
Claus Raahauge er på valg
6.3 Valg af 2 suppleanter (for et år) – Anne Blom er indstillet til valg
6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt
Generalforsamlingen afsluttes med overrækkelse af hædersbevisninger og kåring af Årets unge hund 2019 og Årets Hund 2019

Bestyrelsen

Ny ”hovedprøve” 2020 – forventninger

Til almen orientering har bestyrelsen besluttet at arbejde for at afvikle kvalitetsklasser (ungdom og åben klasse) samme weekend, som klubben afholder sin vinderklasse. Det vil sige i dagene den 26. og 27. september 2020. Vinderklassen afvikles på Gl. Toftegaard i Nordjylland søndag den 27. september. Terræn for kvalitetsprøver om lørdagen er endnu ikke afklaret.
Nærmere følger.

2020 UniQlogo

Gå til toppen