2011 dansk breton klubs vinderklasse 20120206 1208013842Apporteringsprøve i Køge-Herfølge

Der afholdes igen i år mini-eksamen for alle bretonejere, der ønsker at bestå DJU´s apporteringsprøve.

Mødested og tid: Køge/Herfølge Jagtforening, Billesborgvej 42B, Herfølge – kl. 19.00.

For alle interesserede afvikler vi en apporteringsprøve i henhold til Fælles Markprøve Regler. Prøven, som ikke stambogføres, dømmes af autoriserede dommere.

Prøveresultatet vil tælle med i forhold til klubbens udtagelse af hunde til årets racedyst.

Til de af jer, som har mindre ambitioner, så deltag som en test i forhold til at få målt hundens nuværende niveau. En god træningsaften.

Forhåndstilsagn sendes til Claus Rasmussen på 2330 5953. Gerne senest den 13. juni. Pris kr. 75,00.

Vh

Aktivitetsudvalget

Venlig hilsen

2020 UniQlogo

Gå til toppen