OPSAMLING PÅ ET HEKTISK EFTERÅR!

Hvad skal der ske med DRK og DBK, efter at DRK valgte at støtte en kandidat med rødder i egen klub til valget i DKK, og at DBK fulgte trop og meldte sin støtte til samme? Og, dermed ikke ønskede at støtte FJD´s formand Henrik Raae Andersen!

Først og fremmest skal det præciseres, at valg til DKK ikke er et FJD-anliggende. Der er ikke reserveret en plads til fx en engelsk eller kontinental person. Valg af medlemmer til DKK´s bestyrelse er et anliggende for DKK´s medlemmer – enkeltpersoner som er medlem af denne organisation. FJD kan – som sket før - vælge at støtte en kandidat, et flertal af specialklubber i FJD kan vælge at støtte, og endelig kan specialklubber vælge at støtte udvalgte kandidater. Ingen specialklub under FJD-paraplyen har afgivet suverænitet i forhold til bestyrelsesvalg i DKK!

De, der mener at DRK og DBK har udvist manglende respekt for demokratiet i denne sammenhæng, dyrker demokraturet frem for demokratiet.
Hvorfor står DRK og DBK også sammen i denne sag? I august 2013 inviterede DRK og DBK i fuld offentlighed repræsentanter fra enkelte specialklubber og Danmark Jægerforbunds repræsentanter i DJU til et bekymringsmøde. Dette som en reaktion på flere henvendelser fra bekymrede medlemmer og samarbejdspartnere, samt et forslag fra FJD´s formandskab om at afbryde samarbejdet med DJ (og DKK) ved at nedlægge DJU.

I invitationen stod der bl.a. "at hverken DRK og DBK ønsker at bryde det historiske samarbejde med DJ og DKK omkring vores hunderacer. Og, netop samarbejdet med Danmarks Jægerforbund er højt prioriteret, da denne forening repræsenterer hovedparten af "vores kunder" – jægeren. Derfor er det katastrofalt, når flere og flere får den opfattelse, at FJD er ved at bryde dette samarbejde."

Især Henrik Raae Andersens uhensigtsmæssige opførsel over for Danmark Jægerforbund og repræsentanter fra denne organisation er i direkte modstrid med hvad DRK og DBK´s ønsker. Hvem husker ikke, da Henrik Raae Andersen egenhændigt afbrød samarbejdet mellem FJD og DJ? Derudover skal der bl.a. henvises til referater fra DJU og FJD-kontinentale, hvor der er eksempler på udokumenterede påstande som "Jeg (HRA) oplever, generelt en "udhulning" af FJDs interesser. Dette skyldes i særlig grad initiativer fra DJ." Vi mangler fortsat eksempler på dette!
Henrik Raae Andersen har med sine holdninger og opførsel lagt en farlig kurs for FJD. Vi er totalt uenige i denne kurs, og DRK og DBK skal i den sammenhæng beklage, at FJD de sidste par år har fravalgt et samarbejde med DJ. Det har reduceret mulighederne for sammen med DJ at kunne promovere de stående jagthunde over for den danske jæger. Derfor er det på ingen måde i DRK´s og DBK´s interesse at medvirke til at skabe en ny platform i DKK-regi for Henrik Raae Andersens personlige "krig" mod DJ. Derfor har vi sagt fra, og valgt at støtte en kandidat med solide rødder i den kontinentale lejr.

Både DRK og DBK har noteret sig den særlige sprogbrug, som er anvendt i Jagthunden/december 2014 side 31, hvor der bl.a. står"Hvilke konsekvenser Dansk Ruhårs Klubs manglende respekt for demokratiet og fællesskabet vil få....." På FJD´s hjemmeside kan man i relation til samme sag ved den fratrådte næstformand Anton Dahl læse "er FJD nødsaget til internt at finde ud af hvilke konsekvenser det manglende samarbejde skal have."

Hvad der kommer til at ske i FJD-regi, må tiden vise. DRK og DBK stiller gerne op og medvirker til et konstruktivt samarbejde i forhold til opgaver, der i henhold til vedtægterne er placeret i FJD.

Vi kan jo starte med at forholde os til at efterleve § 1, stk. 1 a:
FJDs formål er at fremme de deltagende specialklubbers interesser, gavne jagthundesagen samt at virke for udbredelse af den stående jagthund blandt jægere i Danmark.

På klubbernes vegne

Torben Mørup        Søren Stenhøj
Dansk Ruhår         Klub Dansk Breton Klub

2020 UniQlogo

Gå til toppen